Методичні рекомендації з питань організації охорони установ банків ДСО та Підприємствами та порядок їх взаємодії

 • Методичні рекомендації з питань організації охорони установ банків ДСО та Підприємствами та порядок їх взаємодії (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України та Міністерства внутрішніх справ України.
 • Методичні рекомендації конкретизують умови та порядок обладнання системами тривожної сигналізації (охоронної і охоронно-пожежної сигналізації – ОіОПС) або її комплексами (ОіОПС, теле(відео) контролю – ТВК, теле(відео) спостереження – ТВС, контролювання доступу) (далі – засоби сигналізації), або їх окремими частинами установ банків, у яких здійснюються операції з цінностями (при подальшій їх охороні ДСО або Підприємством), укладання договорів про охорону (спостереження тощо), організації виконання договірних зобов’язань, прийняття під охорону (спостереження тощо), а також порядок взаємодії між підрозділами ДСО та Підприємствами при надходженні звернень від установ банків.

2.3. Надання послуг з охорони установ банків здійснюється відповідно до п. 1.3 Інструкції з організації охорони установ Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України (далі – Інструкція), затвердженої наказом МВС України від 23.08.2005 №  700.

За бажанням замовника договори як на фізичну охорону, так і на охорону за допомогою технічних засобів (зразки примірних договорів наведено в додатках 1, 2) можуть укладатись з підрозділом ДСО або з Підприємством.

2.4. Необхідною мінімальною умовою укладення договору (без майнової відповідальності з боку підрозділів ДСО або Підприємства) про охорону установ банків є виконання замовником вимог чинних нормативно-правових актів Національного банку України.

2.5. Вид і система охорони установ банків обирається залежно від розміру майнової відповідальності підрозділів ДСО (Підприємств), обсягів готівки та інших цінностей, місця розташування установи банку, періоду зберігання готівки та інших цінностей, облаштування приміщень засобами інженерно-технічного укріплення. Вид і система охорони визначаються керівником установи банку або уповноваженою ним особою після обстеження цієї установи міжвідомчою комісією відповідно до п. 1.7 Інструкції.

         За рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи має обиратися один з таких видів охорони банку:

а) цілодобова фізична охорона власною службою охорони банку та/або суб`єктом (суб`єктами) охорони із підключенням відповідних технічних засобів охорони (засоби охоронної сигналізації, ручної системи тривожної сигналізації) під спостереження власної служби охорони банку та/або суб`єкта (суб`єктів) охорони для забезпечення відповідного реагування на сигнали.

Цей вид охорони доцільно застосовувати для обсягів готівки та інших цінностей, що становлять більше ніж 2 000 мінімальних розмірів заробітної плати;

б) у робочий час фізична охорона власною службою охорони банку та/або суб`єктом (суб`єктами) охорони із підключенням відповідних технічних засобів охорони під спостереження власної служби охорони банку та/або суб`єкта (суб`єктів) охорони для забезпечення відповідного реагування на сигнали.

У неробочий час охорона тільки за допомогою відповідних технічних засобів охорони, що підключені під спостереження власної служби охорони банку та/або суб`єкта (суб`єктів) охорони, для забезпечення відповідного реагування на сигнали.

Цей вид охорони доцільно застосовувати для обсягів готівки та інших цінностей, що становлять від 1 000 до 2 000 мінімальних розмірів заробітної плати;

в) цілодобова охорона тільки за допомогою відповідних технічних засобів охорони, що підключаються під спостереження власної служби охорони банку та/або суб`єкта (суб`єктів) охорони, для забезпечення відповідного реагування на сигнали.

Цей вид охорони доцільно застосовувати для обсягів готівки та інших цінностей, що становлять менше ніж 1 000 мінімальних розмірів заробітної плати.

Вид охорони обирається залежно від обсягів готівки та інших цінностей, місця розташування банку, періоду зберігання обсягів готівки та інших цінностей, облаштування касового вузла банку та інших чинників, що впливають на організацію охорони установи банку.

2.6. Необхідною умовою укладання договору про охорону установ банків з повною майновою відповідальністю з боку ДСО або Підприємства є виконання замовником вимог Національного банку України та Міністерства внутрішніх справ України щодо інженерно-технічного укріплення цих установ, обладнання їх технічними засобами охоронного призначення, створення безпечних умов для виконання працівниками ДСО зобов’язань за договорами (постанова Правління НБУ від 17.09.2003 № 403 зі змінами та доповненнями (постанова Правління НБУ від 12.08.2005 № 286), накази МВС України від 25.11.2003 № 1431 та від 23.08.2005 № 700).

2.7. Охорону установи банку або окремих його приміщень з повною майновою відповідальністю з боку підрозділу ДСО (Підприємства) доцільно здійснювати наступним чином:

2.7.1.За умови зберігання валютних цінностей у розмірі більше ніж 75000 мінімальних заробітних плат:

 • касовий вузол – цілодобовим постом (постами) міліції охорони (далі – міліції);
 • інші приміщення – за рішенням міжвідомчої комісії.

2.7.2. За умови зберігання цінностей у розмірі від 2000 до 75000 мінімальних заробітних плат:

 • касовий вузол у робочий та неробочий час – постом (постами) міліції або озброєної цивільної охорони ДСО, або фізичною охороною Підприємства (далі – фізична охорона);
 • інші приміщення – за рішенням міжвідомчої комісії.

2.7.3. За умови зберігання цінностей у розмірі від 1000 до 2000 мінімальних заробітних плат:

 • касовий вузол у робочий час – фізичною охороною, у неробочий час – фізичною охороною або за допомогою ПЦС;
 • інші приміщення – за рішенням міжвідомчої комісії.

2.7.4. За умови зберігання цінностей у розмірі від 300 до 1000 мінімальних заробітних плат:

 • касовий вузол у робочий і неробочий час за допомогою ПЦС;
 • інші приміщення – за рішенням міжвідомчої комісії.

2.7.5. Установи банків, у яких не здійснюється зберігання цінностей у неробочий час, а також не надаються послуги з відповідального зберігання індивідуальних і заставних цінностей клієнтів або установи, де зберігаються цінності на суму менше ніж 300 мінімальних заробітних плат, охороняються наступним чином:

 • у робочий час – за допомогою ПЦС;
 • у неробочий час – за рішенням міжвідомчої комісії.

У зазначених кредитно-фінансових установах після закінчення робочого часу не повинні зберігатися валютні цінності понад суми, що обумовлена договором про охорону.

За погодженням керівників територіального підрозділу ДСО та установи банку умови охорони можуть бути посилені.

2.8. Відповідно до вимог п.1.5 Інструкції територія та приміщення установ банків залежно від характеру банківських операцій, що в них проводяться, ступеня режимних обмежень і можливості доступу до них може поділятися на декілька зон безпеки, а саме:

 • нульова зона – периметр і територія навколо установи банку в межах земельного відводу, доступ до якої не обмежений. За нею може здійснюватись нагляд силами охорони;
 • перша зона – операційний зал та офісні приміщення, де персоналом установи банку безпосередньо обслуговуються клієнти. Доступ до цих приміщень може бути обмежений і за ними може здійснюватись систематичний нагляд;
 • друга зона – касовий зал, сховища для індивідуальних сейфів (заставних цінностей клієнтів), приміщення серверної, електронних архівів і міжбанківських електронних розрахунків – службові приміщення з обмеженим доступом;
 • третя зона – сховища цінностей, приміщення для розміщення сейфів з цінностями, перерахунку валютних цінностей, доступ до яких мають лише уповноважені особи установи банку.

2.9. Для охорони установ банків можуть використовуватися комбіновані варіанти охорони (п.2 глава 2 розділ 2 постанови Правління НБУ від 17.09.2003 № 403 зі змінами та доповненнями, п.1.6. Інструкції):

 • підрозділи ДСО (Підприємства);
 • служба охорони установи банку (далі – відомча охорона);
 • інші суб’єкти охоронної діяльності, які мають ліцензію (дозвіл), видану в установленому законом порядку (далі — недержавна охорона), з розмежуванням часу охорони та/або зон відповідальності.

Можливість розташування постів відомчої охорони банків у зоні відповідальності ДСО або Підприємства визначається умовами договору. Розташування постів недержавних охоронних підприємств (далі- НОП) у зоні відповідальності ДСО або Підприємства не допускається. Зони відповідальності наносяться на план-схему об’єкта та затверджуються керівництвом установи банку та територіального підрозділу ДСО (Підприємства).

2.10. Виставлення постів фізичної охорони ДСО або Підприємств здійснюється тільки за умови підключення систем ТС або комплексів ТС встановлених у приміщеннях установ банків, що входить до дислокації даного поста охорони, на ПЦС ДСО або Підприємства.

 2.11. Без дозволу Департаменту ДСО (далі – Департамент) забороняється заключати договори про охорону за допомогою технічних засобів тих установ банків, фізична охорона яких здійснюється НОП.

2.12. Заходи, що зазначені в п.п. 2.22.4, 2.7 Інструкції здійснюються підрозділами ДСО, Підприємствами на договірних засадах (зразок примірного договору наведено в додатку 3).

2.13. Банківським установам, а також організаціям та фірмам, що залучаються в процесі облаштування об’єктів банківської сфери можуть надаватися на договірних засадах додаткові послуги, перелік яких наведено в додатку 4.

2.14. Порядок та умови доступу клієнтів, відвідувачів і працівників банку до окремих приміщень установи банку визначається Інструкцією з внутріоб’єктового (пропускного) режиму (додаток 5), яка вноситься окремим додатком до Договору про охорону установи банку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector