Валютні цінності (валютні кошти) – цінності, що зберігаються у закритих та опечатаних сховищах цінностей, інших приміщеннях установи банку, побудованих і облаштованих у відповідності до вимог чинних будівельних норм і правил

  • Валютні цінності (валютні кошти) – цінності, що зберігаються у закритих та опечатаних сховищах цінностей, інших приміщеннях установи банку, побудованих і облаштованих у відповідності до вимог чинних будівельних норм і правил, а також які належать до об’єктів охорони згідно з умовами цього Договору, а саме:

а) валюта України – грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах,  що перебувають в обігу;

б) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони  до  них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;

в) іноземна валюта – іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу;

г) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них,  векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;

д) золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин і монет,  а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено в золоті, дорогоцінне каміння.

  • Інженерно-технічна укріпленість – сукупність заходів, що спрямовані на посилення конструктивних елементів будівель і приміщень, а також огородження об’єктів з метою запобігання проникнення в зону, що охороняється.
  • Касовий вузол – комплекс поєднаних між собою приміщень банку, в яких проводяться операції з готівкою та іншими цінностями. Він складається з внутрішніх приміщень касового вузла‚ касового залу та боксу інкасації.
  • Охорона – забезпечення схоронності майна об’єктів охорони та валютних цінностей Банку від крадіжки,  грабежу,  розбою, знищення або пошкодження.
  • Рубіж охоронної сигналізації – умовний кордон в підохоронній зоні або на об’єкті, що о хороняється за допомогою системи тривожної сигналізації.
  • Ручний сповіщувач – сповіщувач з ручним або іншим неавтоматичним (наприклад, ножним) способом формування сповіщення про тривогу.
  • Система тривожної сигналізації – електричне обладнання, призначене для виявлення та попереджування про наявність небезпеки.
  • Сховище цінностей – об’єкт для зберігання цінностей, документів, носіїв інформації, який протидіє крадіжці зі зломом та впливу небезпечних чинників пожежі.
  • Шлейф – електричний ланцюг, що з’єднує вихідні контакти сповіщувачів і інших виносних елементів та призначений для передавання сповіщень на приймально-контрольний прилад, і в деяких випадках для подавання електроживлення на сповіщувачі й інші прилади і пристрої.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector