МЕТОДИКА проведення інструктажів нарядів цивільної охорони ДСО при МВС України перед заступанням на службу та перевірки знань з тактики дій працівників в типових та екстремальних ситуаціях

  1. Вступ.

            1.1. Під час виконання професійних обов’язків щодо охорони об’єктів, громадського порядку, попередження правопорушень на постах (маршрутах) охорони, або прилеглій до них території, працівники підрозділів цивільної охорони зобов’язані вирішувати питання вибору заходів та засобів реагування на кожну конкретну ситуацію з урахуванням різноманітності її особливостей та поставлених перед ними завдань (реагування на сигнали “тривога”, що надійшли з підохоронних об’єктів, попередження правопорушень та затримання правопорушників, обстеження місця пригоди тощо).

1.2. Якість несення служби  багато в чому залежить  від спеціальних навичок працівників цивільної охорони, їх професійної майстерності, психологічних та морально-ділових якостей, внутрішнього самоконтролю під час конфліктних ситуацій, комунікативної культури, психологічної готовності до професійної діяльності в типових та екстремальних  ситуаціях,  належних знань щодо порядку виконання покладених на них завдань та особливостей постів (маршрутів).

1.3. Вибір оптимальної для конкретного правопорушення тактики поведінки працівників цивільної охорони залежить від багатьох факторів:

            — місця пригоди (прилеглі до поста (маршруту) вулиці, провулки, площі, прохідні двори, та інші найкоротші шляхи руху на випадок переслідування правопорушників);

            — чисельності наряду цивільної охорони;

— розміщення найближчих нарядів цивільної охорони, міліції, військових нарядів та громадських формувань;

— часу доби, року;

— полу та віку правопорушника;

— психофізичного розвитку та стану здоров’я правопорушника;

—  знання оперативної обстановки  і особливостей поста (маршруту);

— наявності екіпірування та озброєння, засобів зв’язку тощо;

— особливостей несення служби на об’єкті, що охороняється.

1.4 З метою високопрофесійного виконання функціональних обов’язків працівниками цивільної охорони здійснюється їх систематична підготовка до несення служби.

Однією із ефективних форм повсякденного навчання і виховання є Інструктаж працівників цивільної охорони перед заступанням на службу.

  1. Інструктаж працівників цивільної охорони перед заступанням на службу.

2.1. Загальні положення.

2.1.1. Щоденний інструктаж нарядів є своєрідною школою і обов’язковою умовою підготовки працівників цивільної охорони для виконання службових завдань. Від якісного проведення цієї роботи багато в чому залежить активність працівників у виконанні своїх функціональних обов’язків.

2.1.2. Інструктаж нарядів проводиться відповідальними за його підготовку й проведення особами керівного складу за раніше розробленим та затвердженим планом (додаток 2).

2.1.3. Відповідальна особа, яка проводить інструктаж, (далі – інструктуючий) зобов’язана знати оперативну обстановку в районі дислокації підрозділу цивільної охорони (підрозділу охорони), завдання, порядок і особливості несення служби на кожному посту (маршруті),  чисельність наряду цивільної охорони, а також оцінити дії та результати роботи нарядів за минулу зміну, намітити питання і ввідні завдання (додаток 3) для перевірки знань та навчання працівників цивільної охорони щодо дій в різних ситуаціях.

У відповідях ввідних завдань повинна бути “провокація”, яка змушувала б працівника цивільної охорони думати, а не заучувати правильні відповіді.

Непідготовленість та некомпетентність інструктуючого може призвести до дезорієнтації працівників цивільної охорони, що негативно вплине на їх роботу.

2.1.4. Для забезпечення повноти інструктажу та його успішного проведення необхідні:

— ретельна підготовка відповідальних осіб до інструктажу;

— пропорційний розподіл часу на всі етапи інструктажу. Не виправдовує себе затягування тієї частини інструктажу, яка присвячена підведенню підсумків роботи за минулі зміни, неприпустимо перетворювати інструктаж в черговий “рознос”;

— використання сучасних технічних засобів для забезпечення наглядних посібників;

— забезпечення постійного психологічного контакту інструктуючого з працівниками цивільної охорони, з цією метою доцільно  використовувати: конкурсні елементи, тобто не зловживати “опитувально-відповідальною” системою, а практикувати опитування двох-трьох працівників по одному і тому ж питанню;  оціночну систему, що означає оцінювати знання працівника цивільної охорони після виконання ним ввідних завдань, показу дій тощо; життєві приклади дій в складній оперативній обстановці, особистий  досвід інструктуючого;

— постійна турбота про виховний вплив інструктажу.

Не можна забувати про те, що піднесений настрій працівників цивільної охорони сприяє встановленню належних його взаємовідносин з власником об’єкта та громадянами.

Спрощення в організації і проведенні інструктажу нарядів цивільної охорони різко знижує його ефективність та може призвести до негативних наслідків.

2.1.5. Керівний склад підрозділів цивільної охорони спільно з керівництвом підрозділу охорони ДСО повинен періодично, не менше одного разу на 6 місяців, з урахуванням оперативної обстановки і наявного досвіду роботи нарядів цивільної охорони обновляти і ускладнювати ввідні завдання та питання.

2.1.6. В обов’язковому порядку, під час проведення інструктажів нарядів цивільної охорони протягом 15-20 хвилин необхідно проводити практичне відпрацювання дій щодо виконання завдань, поставлених перед працівниками по охороні об’єктів, громадського порядку, забезпеченню при цьому заходів особистої безпеки, а також тренувань при поводженні з вогнепальною зброєю і пристроями для відстрілювання патронів, що споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі-пристрій) та прийомів рукопашного бою.

2.2. При заступанні на службу працівник цивільної охорони повинен прибути на інструктаж в установлене місце за 30 хвилин до початку несення служби  (тривалість інструктажу не повинна перевищувати 30 хвилин) одягненим у спеціальний формений одяг, маючи при собі службове посвідчення, свисток, ліхтарик, спецспорядження.

Місце проведення інструктажу визначається керівником підрозділу охорони в залежності від розташування об’єктів, що охороняються та специфіки району.

Визначеним конкретним місцем може бути спеціально обладнане, з використанням схем (макетів), інших наглядних посібників, технічних засобів тощо, приміщення:  підрозділу охорони ДСО та підохоронного об’єкта, де охоронні заходи здійснюються окремим підрозділом цивільної охорони (загін, команда, варта або група по охороні окремого об’єкта) або “центральний пост”.

У разі неможливості та недоцільності прибуття працівника цивільної охорони у визначене конкретне місце на інструктаж (віддалений пост, незадовільний рух транспорту тощо), як виняток, під час його доповіді про заступання на службу на об’єкті, інструктуючий проводить інструктаж по телефону, з відповідним записом про це в “Журнал інструктажів працівників цивільної охорони” (наприклад: в графах, де проставляються підписи осіб яка проводить інструктаж та яку інструктують здійснюється запис: “інструктаж проведено по телефону”) в подальшому, в обов’язковому порядку, під час здійснення фізичного контролю проводиться інструктаж на місці з відповідним записом про це в журналі прийому-здачі чергування (службовій (постовій) книзі, книзі перевіряючих).

Результати інструктажу заносяться щодобово (кожну зміну) в “Журнал інструктажів працівників цивільної охорони”.

2.3. Інструктуючий перевіряє готовність нарядів до несення служби, з’ясовує стан здоров’я і оглядає зовнішній вигляд працівників цивільної охорони та за раніше розробленим планом перевіряє знання ними загальних і особливих обов’язків, правил застосування зброї, спецзасобів, засобів фізичного впливу, вимог техніки безпеки та дотримання заходів особистої безпеки при несеннi служби і т. ін.

Після перевірки готовності працівників цивільної охорони до несення служби аналізується результат несення служби охоронників та охоронців, що змінюються, виявле­ні недоліки і упущення, ставляться конкретні завдання на охорону з урахуванням оперативного стану, що склався, звертається увага на особливості несення служби на кожному посту та оголошується розподіл працівників по постах (маршрутах).

2.4. Працівник цивільної охорони, що заступає на службу повинен знати:

— оперативну обстановку і особливості поста (маршруту);

— розміщення найближчих нарядів цивільної охорони, міліції, військових нарядів та громадських формувань;

— прикмети розшукуваних злочинців, викрадених речей та автомототранспорту;

— місця можливого вчинення правопорушень, появи злочинців, інших  правопорушників;

— прилеглі до поста (маршруту) вулиці, провулки, площі, прохідні двори, та інші найкоротші шляхи руху на випадок переслідування правопорушників;

— особливості несення служби на об’єкті, що охороняється.

 

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector