Інструктажі з питань заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю (пристроєм)

3.1. Інструктаж працівників цивільної охорони з питань забезпечення безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю (пристроєм) здійснюється на первинних та цільових інструктажах, а також на всіх видах інструктажів.

3.1.1. Первинний інструктаж.

Первинний інструктаж проводиться:

— з працівниками цивільної охорони, які щойно призначенні на посаду до підрозділу цивільної охорони;

— з працівниками цивільної охорони, які зараховані на навчання до навчальних закладів підрозділів охорони;

— з працівниками цивільної охорони, які прибули до підрозділу цивільної охорони для проходження стажування за спеціалізацією (практика).

Первинний інструктаж проводить керівник підрозділу охорони, (навчального закладу) або його заступник, або відповідний фахівець.

Первинний інструктаж проводиться в навчальному класі або у приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочного приладдя (плакатів, макетів, моделей, відеофільмів тощо).

Запис про проведення первинного інструктажу робиться у спеціальному журналі, а також у наказі про призначення на посаду (зарахування на навчання).

3.1.2. Цільовий інструктаж.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками цивільної охорони:

— перед проведенням навчальних і спортивних стрільб;

— перед виконанням службових завдань, пов’язаних із можливим застосуванням вогнепальної зброї (пристрою);

— при відрядженні працівників з вогнепальною зброєю (пристроєм), а також в інших випадках.

Цільовий інструктаж проводять керівник підрозділу цивільної охорони (підрозділу хорони), його заступники за напрямками роботи, які  визначають місце проведення інструктажу, виходячи з  конкретного завдання.

Цільовий інструктаж завершується перевіркою знань, а саме усним опитуванням знання правових підстав застосування зброї (пристрою), їх матеріальної частини, основ, правил і прийомів стрільби, а також перевіркою набутих навичок безпечного поводження з вогнепальною зброєю (пристроєм). Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

Про проведення цільового інструктажу особа, яка його проводила, робить запис до журналу. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

Журнал інструктажів має бути зареєстрований, прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою і знаходитися в черговій частині підрозділу цивільної охорони (підрозділу охорони).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector