ПОЯСНЕННЯ щодо заповнення акта за формою Н-1* про нещасний випадок (у тому числі поранення)

 Номер акта — дається порядковий номер (згідно з журналом реєстрації) нещасного випадку, що стався у поточному році.

 Підпункт 3.4. Зазначається загальний стаж роботи в органах внутрішніх справ.

 Підпункт 3.5. Зазначається стаж роботи за посадою, яку обіймав потерпілий.

 Підпункт 6.1.

 Вид події:

 — дія вогнепальної чи холодної зброї;

 — дорожньо-транспортна пригода, у тому числі:

 наїзд транспортних засобів;

 — падіння потерпілого, у тому числі:

 падіння потерпілого під час пересування;

 падіння потерпілого з висоти;

 падіння потерпілого в колодязь, ємність, яму тощо;

 — падіння, обрушення, обвал предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо;

 — обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів;

 — дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, у тому числі:

 — дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів;

 — дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі;

 — ураження електричним струмом, у тому числі:

 при дотику до ліній електропередачі та обірваних проводів;

 — дія екстремальних температур (крім пожеж);

 — дія шкідливих та токсичних речовин;

 — дія іонізуючого випромінювання;

 — фізичні перевантаження;

 — нервово-психічні перевантаження;

 — ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни;

 — утоплення;

 — асфіксія;

 — умисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою;

 — стихійне лихо;

 — пожежа;

 — вибух;

 — самогубство;

 — інші.

 Пункт 7. Причини нещасного випадку

 Технічні:

 — конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів індивідуального та колективного захисту;

 — конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність устаткування та транспортних засобів;

 — неякісна розробка або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, обладнання тощо;

 — неякісне виконання будівельних робіт;

 — недосконалість, невідповідність вимогам безпеки порядку виконання робіт (технологічного процесу);

 — незадовільний технічний стан:

 виробничих об’єктів, будинків, споруд, території;

 устаткування та транспортних засобів;

 засобів індивідуального та колективного захисту;

 — незадовільний стан виробничого середовища;

 — інші причини.

 Організаційні:

 — незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;

 — недоліки в навчанні безпечним прийомам праці, у тому числі:

 відсутність або неякісне проведення інструктажу з безпечного виконання робіт;

 допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;

 — неякісна розробка, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;

 — відсутність у посадових інструкціях функціональних обов’язків з питань охорони праці;

 — порушення режиму праці та відпочинку;

 — відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору);

 — невикористання засобів індивідуального захисту, зброї через незабезпеченість ними;

 — виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо;

 — залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

 — порушення порядку виконання робіт (технологічного процесу);

 — порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо;

 — порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;

 — порушення правил дорожнього руху;

 — незастосування засобів індивідуального захисту, активної оборони, зброї;

 — незастосування засобів колективного захисту;

 — порушення службової (трудової, виробничої) дисципліни, у тому числі:

 невиконання функціональних (посадових) обов’язків;

 невиконання вимог інструкцій з охорони праці (безпечної життєдіяльності);

 — інші причини.

 Психофізіологічні:

 — алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння;

 — низька нервово-психічна стійкість;

 — погані фізичні дані або стан здоров’я;

 — незадовільний психологічний клімат у колективі;

 — травма, одержана внаслідок протиправних дій інших осіб;

 — інші причини.

 Пункт 9. Зазначається діагноз пошкодження здоров’я за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу.

Пункт 10. Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

 Пункт 11. Зазначаються посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, що допустили порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку.

 У разі, коли порушення допущено працівниками іншого підрозділу або сторонньою особою, цей факт фіксується.

 Пункт 13. Зазначається кожний захід окремо. Не слід вносити до цього пункту пропозиції щодо накладення стягнень.

 Пункт 14. Зазначається один з висновків:

 — нещасний випадок стався в період проходження служби при виконанні службових обов’язків;

 — нещасний випадок стався в період проходження служби при виконанні службових обов’язків, пов’язаних із безпосередньою участю в охороні громадського порядку і громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю.

 

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector